<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

8.28.2007
Today is Tuesday.
Story told at 22:04 // 0 person(s) left violent reaction(s).

aga nga ko nagising, nakatulog din naman ako nung 8 hanggang 11. haha. pero at least, me naaral ako :)

late ako. nakalimutan ko kasing bagong opera nga pala ako...

inoperahan ako nung sunday. uhm, dental surgery lang naman. tinanggal ung impacted wisdom tooth ko. second time na to. ung una, last year. pero dahil nag-ipon pa ko ng lakas ng loob, ngayon lang ako nakapagpaopera nitong pangalawa. ayun. mega over parusa sa akin at sa mag-asawang dentista ko. ung liit na un na ngipin ko, inabot kami ng more than 1 hour ng pagpupukpok, paghihiwa, pagwawakwak, pagtutusok, paghihila... err. ang sakit, sakit na! bandang 5:30 e sa wakas natapos na rin. ang masama nga lang, nung tatahiin na, wala nang anesthesia! oo, you read it right, wala nang anesthesia! parusa talaga! umiiyak na ko sa sobrang sakit. para kong tinotorture. actually, tinotorture na talaga... ayun, sobrang hirap talaga. pero at least, naalis na. on sunday, tatanggalin na ung braces ko. yeah, retainer mode na!!! :)

...aun nga, ituloy natin. 11:20 na ata ako bumangon. sabi ko kasi sa sarili ko at sa nanay ko, mabilis naman ako gumalaw. actually, totoo naman. matagal lang talaga ko maligo. hehe. un pala, hindi ko naisip na mabagal nga pala ang pagkain ko ngayon. tapos, hinintay ko pa ung Papaya dance ni edu sa GKNB. asar, hindi naman nagsayaw. hindi pala laging nagsasayaw nun... aun. dahil sa kabagalan ko. 1:30 na ko dumating sa school. ang bait ko noh?

CS103. pagdating ko, tapos na ung reporting. mga pampam na reporter, hindi ko alam kung mabibilis lang ba talaga sila magreport o hindi lang nakapagreport lahat. kaya, nagreview na lang ako, kahit alam kong nakakabastos un para ke maam sayabi. bastos naman ako e. wahaha! :P

CS106. PL na! syet. eto na ung quiz na pinagpuyatan ko at dahilan ng paggising ko nang maaga. awa ng Diyos, medyo madali-dali naman. sure pass na siguro ako dun. wahaha!

break. wala akong kinain. crispy fries lang sa KFC. hindi na ako nakapag-Milo dahil inisip kong mag-aral na lang. hindi rin naman ako nakaaral. napasulyap lang kami dun sa volleyball ng nursing at architecture.

ETAR. tamang quiz na naman. naalala ko. ETAR at PL ung mga subjects na hindi ko pinagtuunan ng pansin nung prelims. hindi ko alam kung bakit. feeling ko matalino na ako e. wala namang nangyare.

syempre, maam cosme na pagkatapos. ang haba na naman ng oras. nagbukas na naman ng bagong topic na kunyari naiintindihan ko pero hindi naman talaga... ay naku. bakit kaya lahat ng bagay ginagawang complicated ng mga normal na tao?

ganyan lang natapos ang martes ko. pagkurtang utak, pagkasakit ng ulo, pagkagutom... haha. paulit-ulit na lang... :|