<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

8.12.2008
Preliminary Examination Day 1
Story told at 20:18 // 0 person(s) left violent reaction(s).

ginagawa ko ang draft ng blog na to habang nangangamote ako sa exam sa Cisco, with my G-tech and some sheets of yellow paper..)

Schedule:
Math112 - 2-3pm // room 59
IT253 - 3-4pm // room 56

6pm na ako nagstart magreview sa Math. ke Ally pa ko nagpaturo. kachat ko na, di pa ko nakuntento, tumawag pa talaga ko dahil alam kong hindi ko maiintindihan pag sa YM.

i slept at 2:30am and decided to just wake up as early as 6am. sabi kase nila pag umaga ka nag-aral mas papasok sa utak mo. i left my laptop open because i was downloading Zohan1. i set my alarm clock, turned my laptop to its highest volume [dahil alam kong me magba-BUZZ saken kahit pano] and set the timer of the aircon for only an hour.

i woke up at 10 o'clock in the morning.

WAAAAAA! umakyat ata ung dugo ko sa ulo nung makita ko ung oras! nag-panic ako dahil HINDI PA AKO NAKAKAPAG-ARAL SA CISCO at that time! nakita ko ung offline messages ni gelo2 at leona3 sakin. bina-BUZZ!!! ako ni gelo. si leona, akala ko gigisingin din ako, nanghihiram pala ng calcu. pero meron namang: "hehe 6am; 8:41 na soli; :D" haha. meron pa palang taong may pakialam sa status message ko: "sleeping. Cisco @6am..."

dali-dali kong binuksan ung flash ng Cisco at ini-scan ung buong presentation. sinagutan ko na rin ung mga activity at end-of-chapter quiz. sabay tuloy ng DL ng mga old-school romantic movies na A Walk to Remember at A Lot Like Love.

hindi tuloy ako nakapasok ng maaga. umulan pa bago ako umalis. pagbaba ko ng LRT-2, sa pedicab na hindi pa de motor ako napasakay. disaster. disaster talaga.

pasado alas-2 na ko dumating ng USTe. akala ko late na ako. Numerical Methods and unang exam ko. hindi pwedeng mabawasan ng kahit isang minuto lang. kabisado ko lahat ng formulat at paraan ng pagko-compute kaya hindi ako kinabahan nang makita ko ung exam paper tulad ng naramdaman ko nung huling quiz sa OR. false position method at lagrange polynomial. very easy. tsiken, ika nga. 2 problems lang. tumataginting na 50 points each. pagkasagot ko nung dalawa, saktong nag-first bell4. kampante akong 75% ang chances na makaka-75% pataas ang makukuha kong grade sa prelims. few minutes after that first bell, i thought of rechecking my answers. i went back to the first page to re-compute my answers for the false position method. first iteration. n, x1, x2, f(x1), f(x2), x3... oops! T!@# $%^!!! MALI PAGKAKA-ROUND OFF KO!!! and my whole world crushed as if i experienced an intensity 10 earthquake. my dreams were shattered. my hopes were gone. i was trying to fix things, re-compute it again but the bell rang again for the second time, Siw5 Alex stood up, counted from 1 to 10 until all papers were in. GAHD. that was the most careless thing i've ever done in my entire life... 9 iterations... F*CK! there were only 7 iterations!!! huhuhu...

next exam: Cisco. proctor? ma'am liezel narciso. err. mega make-up. binigay samen ang exam. 2 poorly-photocopied papers. type? ENUMERATION, COMPlETE THE TABLE, DRAW THE FLOWCHART. HUWAAAAAAT?! oh my goodness. hindi nga ko nakaaral di ba?! ang tae! ang tamad ng pagkakagawa ng exam. potek. nadaanan ko lang un mga un. di ko minemorize. bad trip. bat kase ung numerical methods pa ung inaral ko. wala rin namang nangyare. tsk. mega kopyahan. wala namang makopya. kaya naisipan ko na lang gawin ung draft nitong blog ko. bell na. pinass ko na. parang binalik ko lang sa kanya ung papel. onti lang ang laman. tila nakisulat lang ako ng onti.

hay nako. disaster talaga tong 1st day of prelims na to. nakakasama lang ng loob, mag-aral ka o hindi, pareho lang ng kalalabasan. hindi naman ako ganito dati. me kumukulam ba saken?! t*ngna, patas na labanan naman! magsaksakan na lang tayo hindi ung idadaan mo sa ibang bagay!!! T_T

sana swertehin naman ako. gusto ko na... DAPAT na ko gumraduate sa march. kung uulitin ko na naman ung subjects ko, titigil na lang ako...

an Adam Sandler movie.
gelo de guzman. diana's friend from 4IT-A.
my co-Compiler overloader.
it means there are 5 minutes left to continue what you're doing for that class.
bulol kase sya sa letter 'R'.