<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

1.25.2009
Random Thoughts While Busy
Story told at 22:27 // 0 person(s) left violent reaction(s).

Yeah. I have not posted updated blogs for about 2 weeks already and that sucks! Pft.

Ang daming ginagawa. Kulang ang bawat oras para magsingit pa ng pagba-blog. Pero dahil bago ang layout ko, gusto ko ma-experience makakita ng bagong post... kahit ayokong matabunan ung Monthsary post ko. :P

How's my layout? Haha. I super reedited it. Hehe. Even the base codes. Nakakalito kase mukhang pinagsama-sama lang ata nung original na gumawa ng base codes ung codes para lang makabuo ng codes. Hahaha! Pero magaling talaga ko dahil naayos ko naman. HAHAHA! :))

Life is measured not in minutes, but in moments. I got that statement from The Curious Case of Benjamin Button. Have you watched it? Dapat manonood kami ni Pij kahapon sa Sta Lu pero dahil aabutin ng 12:35AM ung tapos, dito na lang sa bahay. Oh di ba, me movie house kame. :)) We started at almost 10PM... natapos kami almost 1AM na. Grabe haba! Parang nanood din kami sa Sta Lu, mas safe nga lang dahil nasa bahay kami. Oh well... Maganda s'yang talaga. Thumbs up! Gahd, ang gwapo, gwapo, gwapo ni Brad Pitt my pirated labs!!! [PJ is my original.] Lalo na nung nasa dagat sya na naka-shades at naka-white shirt. Haaaaaay. :D Hahaha. Enough... Maganda talaga sya. Mala-Titanic pa nga. Haha. The story-telling, the sea, the ship... Pero syempre walang tatalo sa Titanic di ba. Pero maganda rin. Eh basta. Manood na lang kayo para masaya. Yoko nga ikwento. :P Basta, gwapo si Brad Pitt. Mark my word. :))

I can't use my Adobe CS3 Master Suite Collection. The "crack" was not working already. I didn't know what happened. Kaninang hapon nagamit ko pa un, tignan nyo nga, nabago ko pa nga ung layout ko. ewan ko kung anong nangyare. Mag-eedit sana ko ng picture para gawing primary photo sa Friendster ko kaso ayaw na gumana. Huhu. Me licensing problem daw. Eh hindi naman ako nag-uupdate. Hmp. Kaazar. Now I have to wait until Tuesday para magamit ko ulit. Nakahiram ako ng CD ke Kuya Nollie. Buti na lang walang assignment sa Multimedia, kung hindi, patay ako. T_T Ang loser pa naman ng Photoshop na meron ako dito sa bahay. Original nga, pero lintik naman sa version, 4.0. Hahaha! Me Crop na kaya dun? :))

Yun lang. Nagparamdam lang. Hehe. Marami nang nangyari nitong mga nakaraang weeks. Paki-tingin na lang sa kaawa-awang planner ko. [Lahat kase ng dates me sulat. Hahaha.]

Sana maka-graduate na ko. Pagdasal nyo ha? Final week of submission of thesis documentation na. Tas defense na. Tas case study naman sa SRM. Tas defense din. Tas campaign na. Tas election na. Tas Finals. Tas... Tas... Waaaaa!

Wish me luck.

Thesis mode na ulit. Tomorrow, nasa UST na naman ako. Buti na lang walang pasok on Wednesday. Me pahinga. Hihi.

Ba-bye. Gahd, I really miss blogging everyday... :(
Let go. Let God.