<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

10.18.2007
Birthday Eve
Story told at 21:06 // 0 person(s) left violent reaction(s).

si moomy. nahawa na sakin. umaga na rin natulog. kagabe 2 am na kame natulog. e pareho naman namin alam na maaga kame gigising kinabukasan. haha. mga adik.

himala. madali akong nagising kaninang umaga. hindi ko alam kung dahil malakas ang epekto ng pagkakatawag ni mystery guy named "J" [pero kilala ko talaga sya] kagabe. alam kong si clark sya. nagbadminton kase kame ni inah kagabe sa sports center. nung umikot kame sa circle ng isa, me tumatawag sakin sa me basketball court 1. hindi ko naman nakita kung sino. pero alam kong si clark talaga un dahil sya lang ang me ganung boses na tumatawag sa bahay.. the way he talks, the way he speaks words. haha. basta sya un. :D

namalengke kame nung umaga. naaliw ako dun sa isda, buhay pa, tumatalon pa. kahit brutal nang pinatay nung mangingisda [ung nagtitinda ng isda], gumagalaw pa rin. astig. parang nagmumulto pa.

direcho landbank. bayad para sa BIR. natatandaan pa ko nung guard. ang lakas ng memorya.

umuwi kame sandali. nakapag-net pa ko. tas pumunta na kame sta lu after lunch.

ikot. bili munchkins. bili mcflurry. nood "apat dapat" [sinasabi ko na sa inyo, corny na nakakaiyak]. ikot. grocery. uwe.

ganyan lang umikot ang araw ko. ang bagal talaga ng araw ngayon. nakakainis. parang ang tagal-tagal ko nang nakatanga, pero tignan mo, 9:43 pa lang! ano ba naman.

intay lang ako mag-12. sobrang inaantok na ko sa totoo lang. gusto ko lang maghintay hanggang 12. baka kase di na ko magising e. ni di ko man lang naabutan birthday ko. haha. does it make sense? NO!

grabe. loaded na lahat ng hotels sa baguio! punta kame sa 26-28 :D dun sana kame sa project nina daddy kaso loaded na rin. sa hotel veniz, sa golden pines hotel, transient houses. haha. lokal. baka sa van na kame matulog. waha!

2 hours na lang, birthday ko na! woohoo! advance happy birthday sakin!

"wishing for something extraordinary on my 19th birthday..."