<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

10.12.2007
Mega Worry
Story told at 23:13 // 0 person(s) left violent reaction(s).

kahapon, after ng exam ko sa madugong PL at ETAR, umuwi ako agad. pero dumaan muna ko sa bakery para bumili ng paborito kong mongo bread. tamang-tama, bagong luto. masarap na merienda ang naranasan ko.

nasa daan pa lang ako, nagtext na si mommy kung gusto ko raw magpunta ng cubao [SM, ali mall, gateway, etc]. pero dahil wala akong load, di ako nakapagreply.

pagdating ko sa bahay, nilamon ko lang ung pasalubong kong mongo bread. tas inaya ko na si mommy umalis pagkatila ng ulan. magko-commute lang sana kame papuntang lrt pero hinatid na kame ni ate celia sa lrt-santolan. ayos.

pagdating namen dun, gateway ang una naming dinaanan. syempre, dun bumababa pag nag-lrt. no choice. onting ikot lang. tas kumaen kame sa BK: bbq bacon and cheese with fries and chocolate sundae. yummy. :)

pagkatapos dun, ali mall naman. wala kami inikutan masyado. moda plus, girl shoope at everything 100 lang [magkakatabi lang kase un]. bumili lang si mommy ng pants, ako long-sleeved blouse na 100 lang. haha. ang galing. inabot kame ng mahigit isang oras na yan lang ang binili. ewan ko kung panu. haha. nakabili na rin ako ng magic wallet [pero hindi nagmamagic ng laman]. sa girl shoppe. 100. bili na. :)

SM naman. walang meron. ay, nakita ko pala si sherry. haha. ang layo ng tingin ko, katapat ko na pala. hehe. aun, me kiss mark ang bruha. me event daw sa school. whatever. haha. pero namiss ko sya. wala pa ring nagbago sa kanya. mataba pa rin. waha! [love you she] :)

inabot kame ng alas-9 dun. hinintay na namen si daddy. adik noh?

pero sa pagliliwaliw naming un ni mommy, parang hindi pa rin ako narelax. sobrang stressed at uneasy pa rin ako kahit na gumala at me binili kame. sobrang bothered talaga ko...

i feel so guilty pag ginagawa ni mommy sakin ung pagpaparelax. lahat na ginagawa nila ni daddy para mapag-aral ako tapos ganito lang nangyayare. grabe. sobrang wala akong ihaharap na mukha sa kanila pag bumagsak talaga ko...

sana pasado. :(