<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

11.16.2008
Boring
Story told at 11:45 // 0 person(s) left violent reaction(s).

my Friday and Saturday schedule suck. [as if the other days don't. HAHA] my Friday classes end at 9pm. dumadating ako sa bahay almost 11pm na dahil sa traffic. i have a 10-am OR class the next day. 5 hour break then another class, SRM, starts at 4pm. haay. i really hate being irregular. :/

i wasn't able to set my alarm clock properly so i woke up at 8:30am already. almost 10:30am na ata nung dumating ako ng USTe. akala ko late na ko, pagdating ko, wala na naman si Sir. bad trip! hindi ko alam kung matutuwa ako na wala sya [importante kase attendance sa kanya] or maasar dahil madagdagan ng isang oras ung ipaghihintay ko para sa next class ko. haynako. pagkabayad ko nung book, umalis na rin ako. SM San Lazaro. :D me usapan kase kame nina Steph na magkikita kame dun para sana maglaro ng King of the Hammer, pampamacho. pero hindi naman dumating sina Gelo na favorite playmate ko dun. :P aun. ikot lang tas kumain sa KKR habang gumagawa ng Thesis. ever.

[for Ma'am Cha] Thesis in progress: hey, we already have a layout of our interface!

we had our Ma'am-Kat class then tapos na. syempre, wala pa kaming prof sa Multimedia. 3rd week na next week. haay. sana si Sir Kesh na lang o kaya Sir Verge!!! OWS? :))

tas sinamahan ko lang si Renniel magpa-encode. at tinapos ko ung schedule ng deputies ko at pinasa ke Chairman. sa wakas. bawas na intindihin ko. nga pala, si Renniel deputy ko na. kaya goodbye Kitel pasaway. haha. :P

aun. almost 7pm na ako nakaalis ng USTe. traffic pa ata. nakatulog ako sa FX. pagdilat ko, nasa stoplight na sa Gateway. hahaha. buti na lang saktong-sakto lang ung gising ko. pagbaba ko, parang wala pa ko sa sarili. hehe. ang sarap talaga matulog. :D

tas direcho na ko ng SM Marikina. andun kase sina Mommy at Tita Edith, nagpapasundo sakin. andun din si Pij. pero umuwi pa ko sa bahay kase kinuha ko pa ung sasakyan saka nagpalit pa ko ng damit. aun. almost 9pm na rin ako nakapunta ng SM. mineet ko muna si Pij and Willan sa CD-R King tapos pinuntahan ko na si Tita Edith malapit sa Starbucks. aun. since ayaw pa nya umuwi ni Pij, sinama ko na lang siya samin. kumain saka pumunta sa Ilog. :D almost 1:30am na kami nakauwi.

aun lang. ganun lang. tas syempre, hindi na naman ako nakapag-duty sa OLA dahil 9:58am, to be exact, na ako nagising. hahaha. haay.

gala mode na naman! me JPCS GA dapat ngayon. di na ko nakapunta. haha.

un lang. disregard this blog. hahaha!