<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

11.21.2008
Sherry's Debut
Story told at 10:05 // 0 person(s) left violent reaction(s).

I want to greet my very cute curly friend, She, a happy, happy birthday. She has been living for 21 years in this world already. I never thought she's that old already. Haha. Kiddin', She. :D

Sherry Marie Gongora Bartolo (She as we call her), is my classmate in second to fourth year high school. She belonged to a group of 3 (with Inah and Kim). Para silang deadly Charlie's Angels. Nyaha. Honestly, when I first saw them, I said I wouldn't want to be their friend. Well, emphasizing She. I thought.. actually, she really was the most mataray person I've ever met. Hahaha. Feeling ko kase dati, pag kakausapin ko sya, puro pambabara ung gagawin nya sakin. Kaya nung una medyo hindi ko talaga siya pinapansin. At hindi ko talaga ma-keri na makipag-usap sa kanya. Eh medyo lame pa naman ako nung high school. Super bait ko. Di ba She? :P Tapos.. time went by, naging friends kame. Ewan ko nga ba kung anong nangyare. (Hahaha, parang ayaw ko eh noh? :D) We became one group. We became closer and closer hanggang sa naging third year na kame. Kahit nahiwalay na ung iba, ganun pa rin, close pa rin. Hanggang sa nung naging fourth year kame, kahit nahiwalay ung iba, at least, ako, She, Inah, Zah and Angge magkakasama pa rin. Hanggang ngayon. Ayun. Pero samin talagang magkakabarkada, si She ang pinakamatanda. Aminado naman sya. Wala naman sya magagawa eh. Haha. Buti na nga lang hindi sya medyo napipikon (hindi nga ba?) pag inaasar namen sya. Hehe. Lalo pa ngayon na talaga namang tumanda na naman sya. Lab u, She.

Si She ay maganda talaga magsulat. Hindi ko alam kung me solar hands sya kaya ganun. Pero idol ko talaga sulat nyan. Ang laki pa. Parang sya. :)) Kaya naman pag botohan ng officers, kulang na lang pati paa ko itaas ko para maiboto sya. Kahit alam kong she really hated chalk. Hehe. Mataray talaga si She saka masungit pero pag na-immune ka na sa katarayan at kasungitan nya, maiintindihan mong me sense naman ung pagiging mataray at masungit nya. :) Mabait sya, maasikaso, totpul, masarap kasama, makulit. Kaya love na love ko to. :)

At dahil ilang bundok ang layo namen sa isa't isa, madalang kame magkita. Miss ko na tong mataray na to! Buti na lang me text, YM at FS. :D

She. Matanda ka nang talaga! Lalong alam mo na ang tama at mali. Wag pababayaan ang sarili. Alam kong nurse ka. Pero kahit na. I wish all the best and happiness for you. Sana magkita-kita naman tayo ngayong Christmas season di ba! Ingat palage. Love kita ng marami. Muaaaah!

♥♥♥

[THE END]