<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

12.01.2008
Okavango
Story told at 23:29 // 0 person(s) left violent reaction(s).

Ramdam na ramdam ko ang long weekend. Kahit umalis ako ng Saturday, buong araw naman ako ng Linggo nagpakaburo sa bahay. Ni hindi ako nakapagsimba at nakapagduty dahil sa pagiging considerate ko sa mood ng lahat ng tao dito.

First Sunday of the Advent pa naman kahapon. Huhu. :(

Anyway. Today is a nonworking holiday. Meaning, wala dapat pasok ang mga empleyado at estudyante. Bat kami ni PJ hindi apektado? Pumasok pa rin sya kanina. Wala naman talaga akong pasok ng Monday. Corny noh? Amp.

Nagbabad lang ako sa net maghapon.. Ayokong makisabay sa init ng ulo ng mga tao dito. Gumawa ako nung IT112 assignment kong pang-Prep. Nangain ng sangkatutak na cheesecake. At natulog nung hapon dahil sa sakit ng ulo at mata na inabot ko sa ilang araw ko nang pagbabad sa laptop. Plus sipon. Haay. Kawawang Angela. :|

Nagising lang ako nung tumawag si PJ. Dilim na un. Paalis na raw sya ng office at pupunta raw sya dito samin. Pero hindi ko na pinapunta. Pumayag na lang akong sa Rob kami magkita. Isa pa, gusto ko talaga umalis. Okay na rin na sya ung kasama ko. Baka Saturday na kase ulit kami magkikita. O baka Monday pa kung matuloy ung makeup classes ko ng Saturday. :(

Nagkita lang kami sa Rob. Sa Tiyangge sa Ilog kame nagpunta. Haha. Wala lang. Ikot-ikot lang. Walang magawa eh. Bumili sya damit. Gusto ko rin bumili. Pero ayoko. Haha.

Sa Okavango kami kumain. Sisig + Korean BBQ Silog for him + BBQ Liempo for me + Bottomless Iced Tea. Hehe. B-U-S-O-G. Namiss ko ung gig dun. Ganda ng versions nila nung mga kanta. ^^

Ngayon lang ulit ako nakapunta dun. Nung isang beses, kasama ko si Dracz. Kaming dalawa lang. Last year lang din un. Tamang bonding lang. Pero ung huling punta ko dun, active member pa ko ng Kalad Group. Namiss ko tuloy ung Eco-DMT barkada ko... :/

Sa totoo lang, wala talaga ako sa mood ngayong araw dahil sa mga tao sa bahay at sa wrong timing kong sipon. Pero happy ako kase nakasama ko si PJ kahit saglit lang. Medyo naging okay na rin ako. :)

Thank you sa treat. Mamimiss ulit kita. Pati ung lakas ng pang-aasar mo. :))

Wala lang. Me Sem1 na naman kami tom. Matuloy na kaya ung ilang linggo na naming nauudlot na quiz? Haha. Sana. Nang mabawasan na intindihin. :D

Un lang. Tutulog na rin ako. Me pasok na naman tom. Bilis ng araw. Maya-maya, Simbang Gabi na naman. Sana makumpleto ko na ulit. ^^

Today is Ate Ann's birthday. She's my online friend. I knew her in BrokenHearted Room. [a chatroom in YM] Happy birthday, Ate Ann! Best wishes.

Good night.

Labels: ,