<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

12.02.2008
Little Poor Guy
Story told at 22:23 // 0 person(s) left violent reaction(s).

First day of school for the week.

I just got home from school. Kahit 3-hour lab ung last subject ko eh umabot pa rin kami ng past 0800PM dahil sa first activity namin sa Sem1. [Mamaya ikkwento ko. Wait lang.] Almost 0820PM na rin nung nakaalis ako ng USTe. Madali namang sumakay. Hindi naman masyadong traffic.. o hindi ko lang naramdaman dahil paggising ko nasa EDSA na ko. Haha. :D

Hirap sumakay sa Cubao. Actually, hindi naman mahirap. Maarte lang ako at namimili pa ko. Gusto ko ung saktong titigil sa harap ko. At me sounds. Na patok. After about 15 minutes na palakad-lakad lang ako dun at patayo-tayo at talaga namang nakakabadtrip, sa wakas, ung hinihintay kong jeep dumating na. Dahil wala akong choice, sa dulo ako malapit sa konduktor napaupo. Okay lang kahit gitgitan. Iniisip ko na lang, saglit lang ang biyahe, o kaya matutulog na lang ako. Kaso iba inabot ko.

Me katabi akong mama. Gitgit ng gitgit sakin. Maluwag man o hindi. Hindi ko alam kung pano ko ikkwento tulad ng pagkwento ko sa totoong buhay sa nanay ko.. basta to make the long story short: hindi masayang matsansingan at lalong hindi masayang i-stalk!!! BUSHET SYA. Anung akala nya sakin?! Tsk. Kaazar talaga un.

LESSON: Maglakad na lang pauwi. Hehe. Joke. Hindi ako proud na na-experience ko yan.. gusto ko lang i-share sanyu lalo na sa aking mga friends na girlaloos na wag masyado magpagabi ng uwi kung hindi naman kelangan. Nagkalat na ang masasamang nilalamang sa mundo.. at nang magsabog ata ang Diyos ng kakapalan ng mukha, sinalong lahat nung lalaking un. Badtrip! Basta.. mag-iingat palagi. Panic.. then calm down.

Pati tuloy si PJ na stressed na stressed sa trabaho, naistorbo ko pa kanina. Bwiset na lalaki kase un! Kala nya. Lul sya. Amp.

*Sorry for the terms I used. Kung kayo ung nasa kalagayan ko, mababadtrip talaga kayo. Pero nakakaawa sya noh? Kelangan pa nya sa iba ibunton ung L nya sa katawan.. wala bang nagttyaga sa kanya? Little poor guy... :/Forget about that little poor guy thing. All I know and I also want you guys to know is he really deserves HELL. X(

Labels: