<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

12.16.2008
Simbang Gabi 1
Story told at 11:06 // 0 person(s) left violent reaction(s).

Maraming salamat po sa mga pumunta sa Pangarap sa Bingo nung Sunday para maglaro ng Bingo. Malaking tulong po ito para sa pagsasagawa ng aming proyektong Binubuong Pangarap na magbibigay ng kahit konting kasiyahan para sa mga taga-Binayoyo, Buso-Buso ngayong Pasko. :)

Monday. Pero. Me pasok ako. Nakakatamad kaya kahit alam kong 8:30 na, saka pa lang ako bumangon. Akala ko late na ko, buti na lang pagdating ko wala pa si Sir. Nakatext ko kase si Dan, mga 3 stations ahead sila, kasabay daw nya. Buti na lang nauna pa rin ako. Hihi.

Anong ginawa namin? Nagkopyahan. Ng assignment. Alam nyang mahirap ung assignment nya kaya siguro hinayaan nya na lang kami nagkokopyahan dun. Hahaha. Bad. Pero nakakalito naman talaga kaya un. Tsk. At un lang ang ginawa namin ng isang buong oras. Magkopyahan, magkwentuhan, manood ng maduong video ng operation 5 stitches ni Dan sa cellphone at manghina sa pictures. Pumasok lang si Sir nung 10:55 na para pirmahan ung papel na pinaggagawa namin. Oh di ba, ang saya. Haha. Sana sa bahay ko na lang ginawa tas ginaya ko na lang ung pirma. Ni hindi man lang nagcheck ng attendance. Pft.

Umuwi na rin ako agad pagtapos. Me mass sana ako ng 5:00 pero hindi na lang ako nagpunta, since hindi naman required, hindi naman ako naghahabol ng food stubs at magsisimbang gabi naman ako. Natulog na lang ako. Ang sarap pala matulog. :))

Simbang gabi na! Kasama ko si Mommy, Tita Edith and Marc. Plus PJ. My first simbang gabi with him. ^^ Nakita ko rin si Inah. Kasama rin dapat namin sya kaso hindi na lang daw. Anyway, aun nga. Si Father Pasion ang pari. Grabe. Nakakaloka! Unang-una, akala ko si Monsignor Balibago ang magmimisa dahil nga first night. Tas aun. Gospel pa lang, putol na. Nadagdagan pa ng Homily na wala pang 5 minutes. Ama Namin na walang hawak-kamay. At pagpila para sa Communion na walang Consecration. Hindi ko alam kung dahil sa baba ng dugo nya [110/60 daw ang BP nya bago nag-mass], o inaantok sya o lasing or what. Hehe. Nakakaloka talaga. First night pa naman un. T_T Sana sa iba pang gabi, maayos na...

Aun. Tambay Kapitan Moy. Kain fishballs + sago ni Ate Ruth. Nakausap pa namin ang aking DMT friends -- mangangaroling sila samin sa Saturday. Haha. Hatid Tita Edith. Tambay Pij sa bahay. Nood Dubai. 12:30 uwi. [Namiss ko si Pij kase hindi kami nagkita ng matagal ng more than a week. :|] Tulog. Kahit mahaba ang tulog ko nung hapon, bakit ang sarap-sarap matulog. Lamig-lamig kase... :) Sana katabi ko si Naruto o kaya si Kakashi Sensei. ^^

Wala ko maikwento. Basta, my second poster assignment in IT112 SUCKS!!! :)) No plans of posting it here... yet. :D

9 days to go before Christmas. Weeeeeeeeee! :)

Labels: , , ,