<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.04.2007
EXP3_29.COB = 85%
Story told at 18:47 // 0 person(s) left violent reaction(s).

wednesday ngayon kaya me lab na naman sa cobol. excited ako. di tulad dati nung C at C++, parang ayaw ko na dumating ung araw ng lab.

nakakasawa na si maam. buong araw namin syang prof. haha. sumingit lang si "the familiar 3CS-A smell". pero okay lang naman talaga si maam cha. sa cobol lec, wala naman kami ginawa. me pinakopya lang sya cobol program samin tapos nagdiscuss sandali. aun. sa PL naman, nagpaseatwork lang sya. me +2 kami sa quiz on thursday ni diana. ayos. :)

buti naman at ung thesis proposal namin e by group na. hehe. kundi, magkandaloka na kami. waha! topic pa lang laglag na ko e. toink. mahirap mag-isip ng topic kahapon. wala kasi ako sa sarili. hehe.

ayun. lab na. madali lang naman. ka-format lang nung pinakopya nya samin sa lec. maaga sana kong natapos. kaso, lintik na filename un. dapat pala 8 characters lang. kainis. pero buti na lang naka-85 pa. ayos na rin un. kesa un dati na 60 e masaya na ko. haha.

maaga rin ako nakauwi. before 7 tapos na ko. marami lang mga kaekekan. hehe. okay naman. madali lang nakasakay. mabilis lang ang biyahe. pero kung kailan nasa roosevelt na ko na malapit samin, saka pa ko nadisgrasya. pagbaba ko dun sa bulok na jeep e tamang-tamang nauntog ako nung pababa ako. bwiset. ang tanga nung jeep. ang sakit tuloy ng ulo ko. langya, kala ko simpleng sakit lang. pagkita ko sa kamay ko me dugo na! waaa! nakakapanghina. kung marami-rami lang un baka natumba na ko sa gitna ng daan sa sobrang panghihina. yikes. medyo malalim rin. nilagyan ko agad ng cold pack na ang bilis naman uminit. tsk. tas nilagyan na rin ni nanay nung cream na mabisa daw para sa pagpapagaling nun. ewan. tapos tinignan na rin ni mommy. bati na kami? hehe.

ang sakit tuloy ng ulo ko ngayon. tsk.

kainis. bakit kaya puro 30-second preview lang ung butterfly ni mariah carey sa imeem. tsk. di ko tuloy maidagdag sa playlist ko ung original. ung ke regine at kyla lang ang nakuha ko. pwede na rin un.

aun. sana maraming masayang mangyari bukas. good night.

Labels: