<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

7.13.2007

Story told at 20:17 // 0 person(s) left violent reaction(s).

nakakasawa rin pala ang siomai... haha. parang kahit kailan ayaw ko na ulit me makatungtong na siomai sa mga bibig ko. hahaha! :)

7:30 ata nag-alarm ako. pero hindi ako nagising. ewan ko ba. 1am na nga ko natulog. kung tutuusin maaga na un. :) kaso tanghali pa rin ako nagising. bakit? pampam na panaginip un. nakakapagod.

panaginip? hay naku. lumabas daw ako ng bahay tapos me stalker daw ako (pero hindi ako natutuwa dahil hindi naman kasing-gwapo ni jake cuenca ung stalker). dyos me. ang tanda na. hindi ko alam kung saang dimensyon nanggaling un. tapos, super mega kinabahan ako kasi hanggang bahay namin talagang sumunod sya. ultimong bintana ginagapang nya. kung san ako nandon, nandon din sya. hanep. ayoko nang panaginip na un. bangungot na nga un e. kung si jake cuenca, sam milby o piolo pascual un, sweet dreams un. haha. ano kaya ibig sabihin nun? wala naman naghabol sakin ngayon. kainis. haha! :P

nakabackpack ako. me dalang tsinelas. sa pag-aakalang uulan. pero nagkamali ako. umulan. pero ni hindi pumatak ang ulan nung papasok ako at pauwi. bad trip. pero okay na rin. at lease di umulan. mas mahirap ata ung umuulan. haha.

buti na lang di pumasok si mimi kanina. natraffic daw. asus. pero okay lang. di kasi ako nakaaral ng ayos. hihi. mamaya mag-aaral na talaga ko. hintay ko lang si DIRECTOR CHOI! haha! :)