<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

12.24.2008
Will My Wishes Be Granted?
Story told at 01:40 // 0 person(s) left violent reaction(s).

Kauuwi lang. Pasaway. :D

Well well well. I wasn't able to properly update my blog this past few days. Haha. Didn't you notice my posts? Puro 2 liners lang. Hahaha. Booooooo.

Two days before Christmas. Hindi na naman kami mapakali ng nanay ko sa bahay. Destination: BIR + SM Marikina + Sta. Lucia... Ikot lang. Mini shopping. Haha. Bili sana ko ng planner sa Go Nuts dahil kung sa Starbucks pa ang bubuuin ko, aabutin ako ng January 2010. Haha. Kaso out-of-stock sa SM pati Sta. Lu. Sabotahe. Kain na lang. Chowking. Treat ko. :) Order ko? Pork Chao Fan + Lumpiang Shanghai Toppings. Yummy. *burp*

Nakatulog pa ko pagkatapos ko maglagay ng red nail polish sa aking fingernails. Hahaha.

Went to OLA. Met Baruth, Franz, Caren, Dimple, Ning, Eman, Pipo and Iyan there. Last night of Simbang Gabi. Weeeeeeeee! Ambilis. Parang kelan lang naghihintay lang ako na mag-Christmas. Ngayon, Christmas Eve na. Haay. Aun. Si Father Benny pa rin ang nag-lead ng mass. At naloka na naman ang maraming tao. Tsktsk. Basta ako, nagdadasal. Hehe. After mass, hinatid ko lang sina Mommy tas bumalik ako sa OLA para sumama mangaroling kina Kuya Sherwin. Hinintay pa nila ko. Sweet. Nag-Wii sila. Yeahba! That's so cool! Mukhang masarap mag-tennis at mag-baseball nang nasa bahay ka lang. Haha. Gusto ko tuloy nun. Amp. Kain lang. Spaghetti + Puto + Sprite ng Arabo. Haha. Ang cute. Ang liit. :D Chat with Kuya Sherwin from Dubai. Tas umalis na rin ng mga 12mn. :)

Direchong Starbucks Marquinton. :D Ordered Mocha FRANZ. [Named by Ate Ning] Saglit lang kami kase gabi na rin saka magsasara na. Haha. Onting chikahan, pictures. Uwi na rin. Enjoyed a lot. :)

Last day na ni Pij kanina sa work. Bakasyon na rin nya. Yey. Di na sya pagod-pagod. ^^

Mag-iisip muna ko ng Christmas Wishlist ko mamaya. Ililista ko na sa papel habang nagpapaantok pa ko. Post ko tom. Haha. :P

Hindi pa ko medyo inaantok. Katext ko pa rin si Pipo. Mukhang pwede pa ko umattend ng simbang gabi ng 4:00AM. Haha. :D

Kahit hindi ko nakumpleto ung simbang gabi ngayon, sana ma-grant pa rin ni Lord ung wishes ko... pero kung hindi, okay lang din. Iggrant din naman nya un... di nga lang ngayon. :D Thank you po.

Logout na. Merry Christmas everyone!

Labels: , , ,