<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.27.2007
Sunday is today.
Story told at 21:56 // 0 person(s) left violent reaction(s).

Nakakainis dahil nagkandasabog-sabog na tong page ko na naman! Argh.

My day today? It's kinda funny. Haha.

8 in the morning dapat ako magsisimba kanina. Pero dahil sa pagkamantika kong matulog, hindi na naman ako nakapagsimba. Argh.

9 na ko nagising. Binulabog kasi ako ng tatay ko sa pagtulog. Tumutulo pa ang laway ko sa pagkakanganga e. Haha. Ayun. Ayusin ko raw ang mga gamit ko na kahit kailan hindi na umayos. Haha.

10:30 ng umaga, tamang pang-aasar lang ng nanay ko na utusan ako sa palengke para bumili ng ipang-uulam para sa lunch namin. Ang saya! Magmotor ako sa kasagsagan ng init ng araw! Argh. Tama ba yun? Ha? Ha? Amfness. Pero wala pa rin ako nagawa. Kesa mabulyawan na naman ako. (At dalawa pa silang mambubulyaw sa akin dahil nandito rin ang tatay ko kanina...) Aun. Tamang pagpapantalon (Skinny jeans pa. Haha.) at jacket pa ako kahit gaano pa kainit (Kesa madagdagan na naman ang layer na papuputiin ko. Argh.). Sandali lang ako dun. Pag-uwi ko sa bahay, marumi na ang pants at paa ko. Haha. Ayoko talaga sa palengke kung tutuusin. Wala kong kahilig-hilig sa pagluluto o kung anumang koneksyon dun! Pagkain lang. Hehe.

Tapos tanga na.

Mga 3:30, nagpunta naman kami sa children's party. 7th birthday nung apo nung kapitbahay namin. Ayun. Dun sa Cafe Kapitan sinelebrate. Naman. Naawa ako dun sa clown nung una. Wala kasing nagpaparticipate. Hehe. Nung isang game pa lang, minabuti nyang pakainin muna kami. Haha. Handa? Cordon Bleue, Beef with Mushroom Sauce (na mas masarap pa ung sa debut ko), Baked Macaroni, Spaghetti, Kanin, Salad at ewan ko kung ano pa ung iba. Ayun. Nakalamon naman ako. Haha. Tapos pagkatapos, lumabas ako (para magretouch. haha). Nakita ko ung mga pictures na nakakabit sa dingding ng Cafe Kapitan. Ang corny. Haha. Tas aun. Balik party na. Natuloy ang program. Nung si Ricky the Magician na, ayos. Iba sya. Kamukha nya si Peter Paul -- ung vocalist ng Mom's Cake. Haha. Very funny.

Nung 6 na, umalis na kami. Aalis kasi sina Mommy. Ako naman magsisimba. Akala ko ung misa na nagaganap na e misa na ng 6:30. Nagmadali pa ko pumasok. Favorite ko kasi ung church song na kinakanta. Haha. Ayun. Natapos ko naman ung misa kahit nakatayo ako at init na init. Tamang timing pang wala akong dalang panyo. Argh!!! Past 7 na natapos. Lumabas na ako nung pagkatapos ko magcommunion. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin at inulit ko ung misa. Nagsimba ulit ako nung 6:30 mass. Haha. Nakakatawa talaga ko. Para kong ewan. Feeling ko tuloy ang banal-banal ko. Kahit hindi naman talaga. Haha.

Ayun. Nagtext si Dadi. Naglaod ako. Nag-unli ulit. Tapos, hindi na rin nakareply. Sad. Hehe.

Pag-uwi ko, telepono lang. Kahit hindi ko talaga hilig magtelebabad, kung bakit kanina, siguro dahil sa sobrang pagkabored ko, naisip kong tawagan na lang si Inah. Tapos si Richard. Ayun. Ganun lang. Eto, humarap na naman ako sa PC. At hanggang mamaya na to.

Labels: , ,