<!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d797413349892369998\x26blogName\x3dAngela\x27s+CyberWorld\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://angelasolomon0.blogspot.com/\x26vt\x3d5902208271780411556', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Stories · About · Links · Archives

Life
http://angelasolomon.blogspot.com

"From now on, everyday will be the most important day." Hi! The name is Angela. Born on 10191988; existing (and living) for 21 years (and counting). Only daughter. Graduate of UST BSCS '09. Currently working (and wasting my once productive life) in night shift to sustain her luxurious life. Plans to mature on February 2010. Addicted to Web. A licensed driver. In a relationship since 122108. Loves my circle of friends. Loves sweets. Sentimental. Slim, long-legged with fair complexion. Wants to edit her life. So help me God.

I can be reached everywhere.
YM. Plurk. E-mail. Facebook. Twitter. Friendster. Multiply. Tumblr.

Rants
say anything like you mean it.

Hope you enjoyed. :)

free counters

5.21.2007
Swerteng Malas
Story told at 20:52 // 0 person(s) left violent reaction(s).

"Late ka na!"

Hindi ko alam kung anong masamang hangin ang pumasok sa utak ko at nasiraan ako ng ulo sa pag-iisip na 8 o'clock ang pasok ko kanina.

Kagabi, pa-easy-easy pa ko. Dahilan ko, 8 naman ang pasok ko bukas kaya okay lang kahit medyo ma-late ako ng gising. Nakipag-"telebabad" pa nga ako kay Pareng Richard ng sapilitan. Natalo nya ko. Napapayag nya ko dahil sa kakulitan nya. First time lang namin nakapag-usap sa phone. Pang-call center pala boses. Nahihiya tuloy ako. Boses bakla ako. Hehe. Pero infairness, marami akong natutunan sa kanya. Sabi rin niya sa akin, mag-enjoy daw ako. Pero may iniwan pa syang "palaisipan" daw: "Pwedeng ma-inlove ang magkaibigan?". Nung natapos kami mag-usap ng around 12:30am, saka pa lang ako nag-dinner. Unti-unting paraan ng pagpapakamatay ko kasi un. Haha.

* Tulad ngayon, hindi pa ako kumakain. Bellas lang ang kinakain ko ngayon. Ung tinapay na may palamang pula na binili ko sa MB5 kanina. Favorite ni Dadi un. Namiss ko tuloy sya... ulit.

Almost 2:30am na ako nakatulog. Pero 5:30am e naka-alarm na ko. Pero gaya ng laging nangyayari, hindi rin naman ako nagising. Kung hindi pa ako ginising ng nanay ko ng 6:00, hindi pa ako magigising. At ayun nga, 6 na ako gumising dahil sa pag-aakala kong 8 ang pasok ko. Ang tagal ko pa naligo. More than 20 minutes na dapat sana e mas mabilis pa dahil baka ma-late ako.

Nung kumakain na ko, hindi ko alam kung bakit nung oras na un pa pumasok sa utak ko na alas-7 pala ang pasok ko. Nahihibang lang pala ako na alas-8. Iisang subo pa lang ako nang bigla akong tumayo para magtoothbrush dahil almost 7 na sa wall clock namin sa kusina. Argh. Super late na ko!!!

[That's Malas #1.]

Pasakay na ko ng jeep papuntang Masinag, hindi ko malaman kung bakit sa dinami-rami ng araw na mahirap sumakay e kanina pang umaga natapat. Ilang minuto rin ako naghintay bago ko nakasakay. Nung nakasakay nga ko, ang bagal naman nung jeep. Amf. Sinasabotahe ako.

[That's Malas Combo #2.]

Nasa malapit na ako sa Antipolo Medical Center nung bigla kong naalalang wala ung coat ko na gagamitin para sa defense ko. Waaa! Naisip ko, hindi na lang sana ko babalik para kuhanin un; manghihiram na lang sana ko. Pero naisip ko, baka walang may ganun. Patay ako. Kaya, Nung nasa Masinag na ako. Bumalik pa ako sa bahay para lang kunin sa bahay un. Bad trip!

[That's Malas Combo #3.]

Pagkakuha ko sa coat ko, buti naman at madali na sumakay papuntang Masinag. Nakasakay din ako agad pagkalabas ko. Pero pagbaba ko naman sa Masinag, saka naman ako nahirapan na naman sumakay. Amf. 7:20, nandun pa ko. Amfness talaga. Tapos nagkanda-trapik-trapik pa ako! Anak ng malas talaga, oo.

[That's Malas Combo #4.]

Pero hindi ko alam na swerte rin pala ko. Pagdating ko sa UST nang past 8 na, HINDI PA SILA NAGSISIMULA!!! Hanep! Ang galing-galing. Hihi. Pero me pagkamalas pa rin dahil hindi kami nakapagreport agad. Naghintay pa ako hanggang 11 para makapagreport. Sa halip na 10 pa lang sana ay nasa bahay na ko. Amf.

Ang sarap pala ng feeling pag nakapang-office na attire. Feel na feel ko. Haha.Ü

Labels: